تاریخچه
گروه زیست شناسی در سال تحصیلی 57- 1356 با پذیرش 46 دانشجوی کارشناسی دردوگرایش دبیری زیست شناسی و علوم گیاهی با همکاری آقای دکتر محمدرضا خواجه، آقایان خسرو منوچهری کلانتری و غلامحسین شهیدی ( کارشناسی ارشد ) و آقای دکتر داروغه ودکترآساد و خانم شریدراز هندوستان( کارشناسی ارشد ) و آقای عبدالرحمان سعید از پاکستان ( کارشناسی ارشد) آغاز به کار کرد. بعدها بقیه اعضا به جز دکتر خواجه و دکتر کلانتری از گروه منتقل و اعضای جدید به گروه اضافه شدند بطوریکه در حال حاضر 28 عضو تمام وقت هیات علمی در گروه حضور دارند.
بنا به استقبال دانشجویان و نیاز روز جامعه ، در سال 1385 مجوز اخذ دوره کارشناسی زیست شناسی – علوم جانوری و در سال 1387 مجوز اخذ رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی (گرایش ژنتیک ) حاصل شد و پذیرش دانشجو در این دو مقطع کارشناسی نیز صورت گرفت.
در سال 1376، اولین دوره کارشناسی ارشد زیست شناسی در گرایش فیزیولوژی گیاهی راه اندازی و به ترتیب در سال 1377 کارشناسی ارشد زیست شناسی– سیستماتیک گیاهی ، در سال  1379 کارشناسی ارشد زیست شناسی – اکولوژی گیاهی ، در سال 1382 کارشناسی ارشد زیست شناسی – فیزیولوژی جانوری و تکوین جانوری ( 2 گرایش) ، زیست شناسی- سلولی و تکوین گیاهی و در سال 1385 کارشناسی ارشد زیست شناسی – بیوسیستماتیک جانوری و در سال 1390 کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی– میکروبیولوژی و در سال 1393 کارشناسی ارشد زیست شناسی – بیوشیمی ایجاد شد.
در سال 1382 ، دوره دکترای فیزیولوژی گیاهی و در سال 1391 دوره های دکترا فیزیولوژی جانوری،  سلولی- تکوینی گیاهی و در سال 1394 دوره دکترا سیستماتیک گیاهی دایر گردید.
فعلا گروه زیست شناسی در دو رشته کارشناسی ( سه گرایش) و هشت گرایش کارشناسی ارشد و چهارگرایش دکترا دانشجو میپذیرد.
امکانات آموزشی و پژوهشی گروه شامل:
 آزمایشگاه آموزشی شامل : فیزیولوژی جانوری – گیاه شناسی – فیزیولوژی گیاهی – جانورشناسی – جنین شناسی و بافت شناسی – ماهی شناسی – حشره شناسی – اکولوژی –  سیستماتیک گیاهی – جلبک شناسی و قارچ شناسی ، مهندسی ژنتیک ، بیوشیمی – میکروب شناسی – ژنتیک و زیست سلولی و مولکولی
آزمایشگاه پژوهشی شامل : سلولی تکوینی گیاهی –فیزیولوژی گیاهی – فیزیولوژی جانوری - کشت سلول و بافت گیاهی – کشت سلول جانوری –  بیو سیستماتیک جانوری –  رفتارشناسی – سلولی و مولکولی (بیوشیمی، میکروب شناسی ، ژنتیک و سلولی مولکولی ) تحقیقاتی سیستماتیک و اکولوژی گیاهی، آزمایشگاه MFC ، هرباریوم ، موزه جانورشناسی ، گلخانه و حیوانخانه میباشد.


اهداف
-گسترش دانش زیست شناسی  در همه گرایش های آن.
-پی گیری ایجاد و توسعه امکانات آموزشی گروه متناسب با سرفصل دروس و شیوه های تدریس جدید و پویا . از جمله تجهیز کلاسها به ابزار نوین کمک آموزشی و تجهیز آزمایشگاهها.
-فراهم آوری زمینه برای جذب و پذیرش اعضای جدید واجد صلاحیت در گروه و تثبیت و بهینه سازی موقعیت اعضای موجود .
-زمینه سازی برای اصلاح و ارتقای کتب درسی و روشهای معمول تدریس و آموزش زیست شناسی در مقاطع تحصیلی قبل از دانشگاه .
-توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی به منظور گسترش پژوهش و تربیت متخصصین مورد نیاز مراکز آموزشی ، پژوهشی و سایر سازمانهای مرتبط و تولید علم در کشور.
-توسعه موزه جانورشناسی و فراهم آوری امکانات برای تأسیس موزه بزرگ تاریخ طبیعی در شهر کرمان و ثبت جهانی آن.
-فراهم آوری امکانات برای توسعه هرباریوم و ایجاد کامل ترین گنجینه گیاهی از گیاهان ایران و جهان در شهر کرمان به عنوان هرباریوم مرجع برای ایران و به ویژه  دانشگاههای جنوب شرق کشور و ثبت جهانی آن.
-قانع نمودن مسئولین دانشگاه برای توجه به نیازمندیهای ویژه آموزش و پژوهش در زیست شناسی از جمله احداث اتاق های رشد با سیستم های کنترل نور و دما ، باغ گیاه شناسی ، گلخانه و حیوانخانه ، برای تسهیل و بهبود آموزش و پژوهش های زیست شناسی و پاسخگویی به نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان و اعضاء هیأت علمی .
-تلاش برای تغییر برنامه های درسی آموزشی در چارچوب اختیارات برنامه ریزی درسی متناسب با پیشرفتهای روز ، علایق دانشجویان و نیازهای جامعه .
-ایجاد زمینه های مناسب جهت ارتقاء علمی اساتید گروه از طریق تأمین امکانات و بودجه های کافی تحقیقاتی و آموزشی .       
-توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی به منظور گسترش پژوهش و تربیت متخصصین مورد نیاز مراکز آموزشی ، پژوهشی و سایر سازمانهای مرتبط و تولید علم در کشور.
-ایجاد ارتباط با گروههای زیست شناسی کشور و جهان برای تبادل  تجارب.
ایجاد انگیزه به منظور ترغیب افراد برای تحصیل و مطالعه در رشته های مختلف زیست شناسی
-تلاش در جهت ارائه دستاوردهای علم زیست شناسی به طوریکه برای عموم افراد جامعه قابل درک و استفاده باشد.
رشته ها و گرایش های تحصیلی و تعداد دانشجویان در گروه زیست شناسی (فایل WORD)