کارمندان بخش

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی پست الکترونیکی
نیکتا دوستدار کارشناس پژوهشی
روح الله شریف زاده کارشناس موزه و برنامه ریزی 31322096
لیلا عطائی اعظم مسئول دفتر بخش 31322060
معصومه مولایی کارمند 31322159
رسول میرزا ابراهیمی مسئول انبار