اهداف بخش

اهداف
-گسترش دانش زیست شناسی  در همه گرایش های آن.
-پی گیری ایجاد و توسعه امکانات آموزشی گروه متناسب با سرفصل دروس و شیوه های تدریس جدید و پویا . از جمله تجهیز کلاسها به ابزار نوین کمک آموزشی و تجهیز آزمایشگاهها.
-فراهم آوری زمینه برای جذب و پذیرش اعضای جدید واجد صلاحیت در گروه و تثبیت و بهینه سازی موقعیت اعضای موجود .
-زمینه سازی برای اصلاح و ارتقای کتب درسی و روشهای معمول تدریس و آموزش زیست شناسی در مقاطع تحصیلی قبل از دانشگاه .
-توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی به منظور گسترش پژوهش و تربیت متخصصین مورد نیاز مراکز آموزشی ، پژوهشی و سایر سازمانهای مرتبط و تولید علم در کشور.
-توسعه موزه جانورشناسی و فراهم آوری امکانات برای تأسیس موزه بزرگ تاریخ طبیعی در شهر کرمان و ثبت جهانی آن.
-فراهم آوری امکانات برای توسعه هرباریوم و ایجاد کامل ترین گنجینه گیاهی از گیاهان ایران و جهان در شهر کرمان به عنوان هرباریوم مرجع برای ایران و به ویژه  دانشگاههای جنوب شرق کشور و ثبت جهانی آن.
-قانع نمودن مسئولین دانشگاه برای توجه به نیازمندیهای ویژه آموزش و پژوهش در زیست شناسی از جمله احداث اتاق های رشد با سیستم های کنترل نور و دما ، باغ گیاه شناسی ، گلخانه و حیوانخانه ، برای تسهیل و بهبود آموزش و پژوهش های زیست شناسی و پاسخگویی به نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان و اعضاء هیأت علمی .
-تلاش برای تغییر برنامه های درسی آموزشی در چارچوب اختیارات برنامه ریزی درسی متناسب با پیشرفتهای روز ، علایق دانشجویان و نیازهای جامعه .
-ایجاد زمینه های مناسب جهت ارتقاء علمی اساتید گروه از طریق تأمین امکانات و بودجه های کافی تحقیقاتی و آموزشی .       
-توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی به منظور گسترش پژوهش و تربیت متخصصین مورد نیاز مراکز آموزشی ، پژوهشی و سایر سازمانهای مرتبط و تولید علم در کشور.
-ایجاد ارتباط با گروههای زیست شناسی کشور و جهان برای تبادل  تجارب.
ایجاد انگیزه به منظور ترغیب افراد برای تحصیل و مطالعه در رشته های مختلف زیست شناسی
-تلاش در جهت ارائه دستاوردهای علم زیست شناسی به طوریکه برای عموم افراد جامعه قابل درک و استفاده باشد.
رشته ها و گرایش های تحصیلی و تعداد دانشجویان در گروه زیست شناسی (فایل WORD)