تاريخچه


گروه زيست شناسي در سال تحصيلي 57- 1356 با پذيرش 46 دانشجوی کارشناسي دردوگرايش دبيري زيست شناسي و علوم گياهي با همکاري آقاي دکتر محمدرضا خواجه، آقايان خسرو منوچهري کلانتري و غلامحسين شهيدي ( کارشناسي ارشد ) و آقای دکتر داروغه ودکترآساد و خانم شريدراز هندوستان( کارشناسی ارشد ) و آقای عبدالرحمان سعید از پاکستان ( کارشناسی ارشد) آغاز به کار کرد. بعدها بقیه اعضا به جز دکتر خواجه و دکتر کلانتری از گروه منتقل و اعضای جدید به گروه اضافه شدند بطوریکه در حال حاضر 28 عضو تمام وقت هیات علمی در گروه حضور دارند.

بنا به استقبال دانشجويان و نياز روز جامعه ، در سال 1385 مجوز اخذ دوره کارشناسي زيست شناسي علوم جانوري و در سال 1387 مجوز اخذ رشته زيست شناسی سلولي و مولکولي (گرايش ژنتيک ) حاصل شد و پذيرش دانشجو در اين دو مقطع کارشناسي نيز صورت گرفت.

در سال 1376، اولين دوره کارشناسي ارشد زيست شناسي در گرایش فيزيولوژي گياهي راه اندازي و به ترتيب در سال 1377 کارشناسي ارشد زيست شناسي سيستماتيک گياهي ، در سال  1379 کارشناسي ارشد زيست شناسي اکولوژي گياهي ، در سال 1382 کارشناسي ارشد زيست شناسي فيزيولوژي جانوري و تکوين جانوري ( 2 گرايش) ، زيست شناسي- سلولی و تکوين گياهي و در سال 1385 کارشناسي ارشد زيست شناسي بيوسيستماتيک جانوري و در سال 1390 کارشناسي ارشد زيست شناسي سلولی مولکولی میکروبیولوژی و در سال 1393 کارشناسي ارشد زيست شناسي بیوشیمی ايجاد شد.

در سال 1382 ، دوره دکتراي فيزيولوژي گياهي و در سال 1391 دوره های دکترا فیزیولوژی جانوری،  سلولی- تکوینی گیاهی و در سال 1394 دوره دکترا سیستماتیک گیاهی داير گردید.

فعلا گروه زیست شناسی در دو رشته کارشناسی ( سه گرایش) و هشت گرایش کارشناسی ارشد و چهارگرایش دکترا دانشجو میپذیرد.

امکانات آموزشی و پژوهشی گروه شامل:

 آزمایشگاه آموزشی شامل : فیزیولوژی جانوری گیاه شناسی فیزیولوژی گیاهی جانورشناسی جنین شناسی و بافت شناسی ماهی شناسی حشره شناسی اکولوژی  سیستماتیک گیاهی جلبک شناسی و قارچ شناسی ، مهندسی ژنتیک ، بیوشیمی میکروب شناسی ژنتیک و زیست سلولی و مولکولی

 

آزمایشگاه پژوهشی شامل : سلولی تکوینی گیاهی فیزیولوژی گیاهی فیزیولوژی جانوری - کشت سلول و بافت گیاهی کشت سلول جانوری   بیو سیستماتیک جانوری   رفتارشناسی سلولی و مولکولی (بیوشیمی، میکروب شناسی ، ژنتیک و سلولی مولکولی ) تحقیقاتی سیستماتیک و اکولوژی گیاهی، آزمایشگاه MFC ، هرباریوم ، موزه جانورشناسی ، گلخانه و حیوانخانه میباشد.