تماس با ما


تماس با ما
  تلفن: 33257432-034
  تلفکس : 33257432-034
  پست الکترونیکی:h_mansori@uk.ac.ir
  آدرس: کرمان بزرگ راه امام خمینی (ره) میدان پژوهش- دانشگاه شهید باهنر