راه‌های ارتباط غیرحضوری دانشجویان رشته زیست شناسی گرایش های سلولی و مولکولی، علوم جانوری و علوم گیاهی با گروه زیست شناسی

 

عنوان

راه ارتباطی

دفتر بخش جهت پاسخگویی در ساعات اداری

تلفن: 03431322060

ایمیل: rsharifzade47@gmail.com

سرکار خانم عطایی، جناب آقای شریف زاده

مدیر گروه

(دکتر مجید عسکری حصنی)

ایمیل: mahesni@gmail.com, mahesni@uk.ac.ir

لینک گروه پیام رسان:

کارشناسی:

https://chat.whatsapp.com/EdQP2ISMzruICG7m1AUxRB

کارشناسی ارشد:

https://chat.whatsapp.com/EEpWF256kgmBNme7wa7fSF

دکتری: https://chat.whatsapp.com/ImBII2BgaAjK02N9DGGf2j

 

استاد مشاور ورودی های 99

ایمیل:

سلولی و مولکولی: دکتر سارا سلطانیان (soltanian@uk.ac.ir)

علوم جانوری: دکتر مینا معتمدی (m.motamedi@uk.ac.ir)

علوم گیاهی: دکتر فیروزه بردبار ( bordbar@uk.ac.ir)

لینک گروه پیام رسان:

https://chat.whatsapp.com/EdQP2ISMzruICG7m1AUxRB

 

استاد مشاور انجمن علمی گروه

(دکتر زهرا کرمی)

ایمیل: sbukbiology@gmail.com

لینک گروه پیام رسان انجمن علمی گروه: 

https://chat.whatsapp.com/GKrZQN89Aax7SMjMM20m1I

راهنمای آموزش الکترونیکی

آدرس وب سایت گروه آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه

http://Virtual.uk.ac.ir

 

 

تذکر: تمامی کلاس های برخط (آنلاین) دانشجویان در سامانه کلاس مجازی دانشگاه به آدرس mobin.uk.ac.ir  و کلاس­های برون خط (آفلاین) و ارزیابی­ها در سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی به آدرس lms.uk.ac.ir  یا سامانه پیشخوان دانشگاهی به آدرس my.uk.ac.ir  برگزار می‌شود. شروع کلاس­ها از یک شنبه 25 آبان 1399 و برنامه هفتگی دانشجویان مقطع کارشناسی تا ظهر شنبه 24 آبان 1399 از طریق گزارش شماره 88 در سامانه جامع دانشگاهی گلستان قابل مشاهده است.

دانشجوی گرامی، لطفا پوشه spam ایمیل خود را نیز باز نمایید.