کارشناسان

کارشناسان

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی پست الکترونیکی
نیکتا دوستدار صنایع دانشجوی دکتری فیزیولوژی جانوری- کارشناس آزمایشگاه 31322076 2076 Doustdar@empl.uk.ac.ir
طیبه صالحی دکتری بیوسیستماتیک جانوری- کارشناس آزمایشگاه 31322085 2085 Tayebeh_Salehi@empl.uk.ac.ir
روح الله شریف زاده فوق لیسانس بیوسیستماتیک جانوری- کارشناس موزه و برنامه ریزی 31322096 2096 Rsharifzade47@gmail.com