کسب مقام اول مسابقات ملی دیوارخاک مسلح توسط گروه دیوار کویر از بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان


چهارمین دوره از مسابقات کشوری دیوار خاک مسلح (Geowall) ،به میزبانی دانشگاه تربیت مدرس در تاریخ20 اردیبهشت ماه 1397 برگزار گردید و از بین 55 تیم دانشجویی شرکت کننده از دانشگاه های مطرح کشور، تیم دیوار کویر از بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمانتوانست مقام نخست این دوره از این مسابقات را با تفاضل امتیاز بالا از آن خود کند.