کنگره بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی


برگزار کننده: دانشگاه تربت حیدریه

مکان برگزاري: مشهد -  دانشگاه فردوسی مشهد
اريخ برگزاري: 29 مهر 1395

آخرين مهلت ارسال اصل مقالات: 10 مهر 95

اعلام نتایج داوری اصل مقالات:  10 روز پس از ارسال مقاله

آخرین مهلت ثبت نام: 15 مهر 95